Laufarski lik s prve uprizoritve


Ta star - Ta star

Igral ga je Peter Lahajnar - Ruošpau Petko.
Ta star je edini govoreči lik v Laufariji.

Foto: Božo Štajer, tekst in obdelava: Štefan Rutar.