Mag. Igor Cvetko iz SEM-a z larfama Ta starega in Ta tierjestega
iz leta 1938, ki ju je izdelal cerkljanski rezbar Avguštin Hadalin.
Foto: Štefan Rutar