Članek iz leta 1955 in ojavljen v Turističnemu vestniku o nameravani uprizoritvi pusta. Avtor članka je Peter Brelih in je shranjen na Institutu za narodopisje v Ljubljani.